I láthair na huaire tá cúram reáchtála na craoibhe mar a leanas:

Cathaoirleach: Ruairí Ó Bléine
Leas-Chathaoirleach: Brenda Blaney
Rúnaí agus Comhordaitheoir Gréasáin: Gabhán Ó Fachtna
Cisteoir: Máire Zepf

Dá mba mhaith leat ní ba mhó a fhoghlaim faoi obair an chumainn, páirt a ghlacadh sna himeachtaí, úsáid a bhaint as do chuid Gaeilge nó do scileanna teanga a fheabhsú, ba bhreá linn cluinstin uait.

110 Bóthar na hEaglaise
Ard Mhic Nasca
Contae an Dúin BT18 9BX

028 9058 3787

mail@holywood-gaelach.com